مجموعه ورزشی ثامن واقع در شهرک غرب، بلوار دادمان بوده و اولین زمین چمن مصنوعی سرپوشیده در تهران می باشد که با توجه به فصل گرم تابستان و دسترسی به اتوبانهای هاشمی رفسنجانی و یادگار امام از موقعیتی ممتاز برخوردار است.