گروه آموزشی فوتبال تکنیک برتر زیر نظر مربیان مجرب فدراسیون فوتبال دارای مدارک کارشناسی ارشد با بیش از 20 سال مربی گری بوده و برگزار کننده دوره های آموزشی فوتبال پایه در ایام سال می باشد.

بهره مندی از مربیان با سابقه کاری تیمهای پایه لیگ برتری مانند پرسپولیس، استقلال تهران، سایپا و داماش تضمین کننده کیفیت دوره های برگزار شده می باشد.