ماموریت آکادمی تکنیک برتر


رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و ارتقا کیفی دانش آموختگان فوتبال در حوزه های
بینش، دانش، مهارت، تربیت و سلامت روحی و جسمی با تاکید بر تربیت انسانهایی
با اراده، سالم، شاد، نظم پذیر، حق مدار، جمع گرا و توانا

خدمات آموزشی

- طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد و ارزیابی برنامه ها و فعالیتها
- کیفیت بخشی مهارتهای حرکتی فوتبال با اولویت رده های سنی زیر 19 سال
- استقرار نظام استعدادیابی ورزشی
- تمرکز بر حرکات اصلاحی و راست قامتی در جهت رفع فقر حرکتی
- برگزاری مسابقات دوستانه و جشنواره های ورزشی
- ظرفیت شناسی و ظرفیت سازی از طریق مبادله تفاهم نامه های همکاری با سازمانهای تخصصی فوتبال
- اجتماعی نمودن فعالیتها از طریق انعکاس رسانه ای با استفاده از فن آوری های نوین

سطوح آموزش

در اواخر دوران کودکی (سن 6 تا 12 سال) تاکید اساسی روی آموزش مهارتهای جدید و ایجاد علاقه به ورزش است. با آغاز دوران نوجوانی و سن بلوغ (12 تا 15 برای پسران) افزایش سطح هورمونها موجب بهبود نسبی قدرت آمادگی قلبی و عروقی میگردد. سنین 16 تا 18 سال زمان آموزش های تاکتیکی و پیشرفت در بازی تیمی است و به تعیین جایگاه بازیکن می انجامد. در مرحله چهارم و آخر آموزشهای پیشرفته و تخصصی مربوط به هر پست خاص مثل هافبک وسط مورد انتظار است.

ابتدای صفحه